(1)
Chomiszczak, T. „Nic dobrego”? Kilka Uwag O próbach Prozatorskich Zdzisława Beksińskiego. 10.14746/pspsl 2017, 273-280.