(1)
Grądziel-Wójcik, J. Poetyki I Lektury Momentalne. Między Materią a metafizyką, Czyli O Paronomazji Na przykładzie Poezji Kobiet. 10.14746/pspsl 2017, 89-105.