Bilczewski, T. (2014). Imagi-natio. Przekład a wspólnota wyobrażona. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 63–77. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.4