Scott, C. (2014). Przekład i przestrzenie lektury. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 207-224. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.11