Gendaj, N. (2014). Metafora pralni. Zofii Chądzyńskiej czytanie, pisanie, tłumaczenie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 227–237. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.12