Rogulska, A. (2014). Alicja w Krainie Kognitywistyki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (23), 253–261. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.14