Bartczak, K. (2014). Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 43–53. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.3