Pietrzak, W. (2014). William Butler Yeats i Wielkanoc 1916, czyli wypisy z wysokiego modernizmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 157–170. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1156