Wyka, M., Szumna, M., & Chmurski, M. (2014). Trzy głosy o książce Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 309–318. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1181