Sierotowicz, T. (2018). Schyłek metafory. Rzecz o księdze Natury. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 47–70. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.2