Dąbkowska-Kujko, J. (2018). Lingua Erazma z Rotterdamu między fizjologią, filozofią i filologią. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 129–146. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.5