Miazek-Męczyńska, M. (2018). Nauka w służbie wiary, czyli ile można zdziałać ad maiorem Dei gloriam. O wydanych i niewydanych pracach naukowych Michała Boyma SI. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 147–166. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.6