Raubo, G. (2018). „Perspektywy gwiazdarskie”. Lunety w literaturze i piśmiennictwie naukowym polskiego baroku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 213–251. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.9