Lisiak, B. (2018). Problematyka filozoficzna w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 253–268. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.10