Kroczak, J. (2018). Nauka o kamieniach i jej źródła w cyklu kazań Nuptiae Agni Antoniego Węgrzynowicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (31), 269–292. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.31.11