Steppa, H. (2014). Seksualny kapitał w wersji publicznej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 369–374. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1217