Zawiszewska, A. (2018). Zofia Wojnarowska. Poetka dla dzieci – poetka miłości – poetka rewolucji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 57–74. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.3