Marzec, L. (2018). Kazimiera Iłłakowiczówna mniej więcej znana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 75–94. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.4