Stankowska, A. (2018). „Podróż ku sobie w podróże od siebie”. O poezji i sztuce Ewy Kuryluk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 221–249. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.12