Czyżak, A. (2018). Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 41–54. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3