Łuszczykiewicz, P. (2018). Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 203-216. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.12