Grądziel-Wójcik, J. (2018). „Instrukcje obsługi kobiety i świata”. O (eko)poezji Julii Fiedorczuk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 237–253. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.14