Rajewska, E. (2018). Tłumaczki chleb powszedni. Ludmiła Marjańska i Mary Swann. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 291–307. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.17