Heydel, M. (2018). Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 309–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.18