Grodecka, A. (2019). Aposiopesis albo figury myśli w dobie ucieleśnionego umysłu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 87–105. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.4