Czapliński, P. (2015). Katastrofa wsteczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 37-66. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.2