Wolski, P. (2015). Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holokaustu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 21–36. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.1