Wolski, P. (2015). Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holokaustu. PoznaƄskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 21-36. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.1