Tokarska-Bakir, J. (2015). Książka wyjścia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 67–92. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.3