Kasper, J. (2015). Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 309–329. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.13