Adamczak, K. (2015). Postkatastroficzne „wypadki języka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 333–341. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.14