Czapliński, P. (2013). Źle przemieszani. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 97–118. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.7