Czyżak, A. (2013). Biografie polsko-żydowskie i żydowsko-polskie: rekonesans ponawiany. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 157–172. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.11