Dąbrowicz, E. . (2019). Biografia pochwalna z 9 maja 1801 roku. Lektura kontekstowa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 140–161. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.7