Magnone, L. . (2019). „Księgi Justynine”. O biografii Justine Frank. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 237–251. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.11