Więckiewicz, A. . (2019). (Auto)analityczny opis przypadku. Wspomnienia Izydora Sadgera o Zygmuncie Freudzie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 253–276. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.12