Rzońca, W. (2009). Emocjonalizm czy symbolizm Norwida? Dyskusja z ujęciem liryki autora Vade-mecum przez Danutę Zamącińską. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 165-178. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.12