Ratajczakowa, D. ., Kalemba-Kasprzak, E. ., Ewa Guderian-Czaplińska, E. G.-C., & Przybylski, R. K. . (2019). Osiński poznański. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 457–485. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.22