Śnieżko, D. (2013). Mieszanie krwi. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 17–31. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.2