Kopeć, Z. (2013). Popioły Marci Shore. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 213-221. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.14