Bill, S. S. (2012). Miłosz w dialogu z literackim centrum świata. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 137–148. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.8