Stankowska, A. (2012). Język „młodzieńczego Weltschmerzu”. O skutkach i korektach „gnostyckiego doświadczenia egzystencji”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 167–185. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.10