Nawrot, J. (2010). Przyjaźń domaga się rezygnacji. Kilka aspektów relacji między przyjaciółmi poruszonych w Biblii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 11-31. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.2