Kuczyńska-Koschany, K. (2010). Gest pośmiertnego pisania i inne „gesta” poetyckie (Verlaine, Rimbaud). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 43–65. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.4