Nowicka, E. (2010). Zrozumieć złoty wiek. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (17), 181–190. https://doi.org/10.14746/pspsl:2010.17.11