Kowalczuk, U. (2012). Wartościowanie poezji w Zarysie literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu Piotra Chmielowskiego. Kilka punktów widzenia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 61–74. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.4