Ratajczak, W. (2012). Piotra Chmielowskiego argumenty przeciw poetom i poezji (w Zarysie literatury z ostatnich lat szesnastu). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 75–84. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.5