Karpow, M. (2012). Poeta źle wychowany. Opinia Piotra Chmielowskiego o Mironie i jej konsekwencje. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 97–108. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.7