Zajkowska, J. (2012). Piotr Chmielowski o Wiktorze Gomulickim – na podstawie kolejnych wydań Zarysu literatury polskiej i innych wypowiedzi krytyka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (19), 109–123. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.19.8