Biedrzycki, K. . (2019). „odtwarzając z ognia / ciebie, mój tekst”. Dwa wiersze Stanisława Barańczaka – o stwarzaniu i czytaniu drogich drugich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 15–29. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.2