Czaja, K. (2019). „Świat przebrany, nieprzebrany”. Metafora tekstylna w poezji Stanisława Barańczaka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (36), 125–148. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.36.9